Habitatges al Poblenou

Direcció d’Obra | PB + 5 | 2500 m2 | 22 Habitatges


Hem realitzat la direcció d’obra d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres. Aquest està situat al municipi de Barcelona i compta amb 22 habitatges (dues d’elles són dúplex) i aparcament.

El projecte està format per tres plantes subterrànies, planta baixa, planta altell i finalment cinc plantes pis.


Superficie: 2500 m2

Número d’habitatges: 22

Any del projecte: 2010