Projecte | Centre per a artistes | 1.800 m2


El canvi d’ús del Matadero de Madrid pretén ser un nou lloc per a artistes i estudiants.

La volumetria inicial permet realitzar uns dobles nivells que mitjançant un conjunt de rampes forma una comunicació en alçada deixant la part central de l’escorxador com un espai comú, mentre que tots els habitatges temporals se situen en els laterals.

L’arquitectura formada amb una doble pell, la de l’exterior de l’escorxador i la pell interior dels habitatges genera una nova idea sostenible que ha estat adaptada per a molts més projectes realitzats per CreaArquitectura.


Programa: Centro per a artistes al Matadero de Madrid

Superfície: 1.800 m²

Any de projecte: 2013


Reforma Matadero