Reforma edificios

Habitatges a l’Eixample

Direcció d’Obra | PB + 4 | 966 m2 | 12 Habitatges


Hem realitzat la direcció d’obra d’un edifici de 12 habitatges entre mitgeres en el municipi de Barcelona.

El projecte està format per una planta baixa, planta altell, cinc plantes pis i finalment una planta coberta. L’ús de totes elles és residencial.


Superfície: 966 m2

Número d’habitatges: 12

Año del projecte: 2015