Centre a Coimbra, Portugal

Projecte | Centre cívic | 420 m2


El projecte respon a l’entorn ja que aquest està situat al centre de la ciutat. En aquest es reflecteix una zona on és de vital importància l’espai públic. Per tant, l’edifici ha de transmetre aquests valors preexistents. Aquesta és la raó per la qual la pauta formal del projecte i una de les decisions més importants és cedir una part de la planta baixa com a espai públic.

L’edifici consta de planta baixa i tres plantes pis. L’entorn genera molta importància per resoldre bé l’edifici. A la paret mitgera es concentrarà tots els serveis de l’edifici, com l’escala, l’ascensor i els banys. Les altres dues arestes com si d’un triangle es tractés, són dues façanes tractades de forma diferent en funció de la seva situació. La part aixamfranada és on es formen els efectes visuals en uns dels llocs més emblemàtics de la ciutat.


Programa: Projecte d’obra nova d’un centre cívic a Coimbra

Superficie: 420 m²

Any del projecte: 2013